>
Fa   |   Ar   |   En
   نیروهای مذهبی و معارف(آموزش) نوین در دهه بیست شمسی با تاکید بر عملکرد «موسسه جامعه تعلیمات اسلامی»  
   
نویسنده کرمی پور حمید ,میردار مرتضی
منبع جامعه شناسي سياسي ايران - 1398 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:5 -27
چکیده    رویکرد نیروهای مذهبی به معارف نوین از زمان ولایت‌عهدی و امارت عباس میرزا بر آذربایجان تا پایان دوران قاجاریه (1214-1304) در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به این عصر به شکل‌های گوناگون بررسی شده است. این موضوع به‌خصوص برای روشن شدن جنبه‌های پیچیده و ابهام‌آمیز رابطه‌ سنت و تجدد در دوره مورد بحث اهمیت مضاعف یافته است؛ اما توجه به این موضوع مهم در عصر پهلوی توسط پژوهشگران دریغ شده است؛ یکی از علل این کاستی را باید بر تمرکز پژوهش‌های سیاسی و تاریخی این دوره بر چالش‌های سیاسی و اقتصادی جستجو کرد. طبیعی است در این فرایند تکاپوی فرهنگی کنشگران سیاسی در محاق فرورفته است.  انتشار اسناد شهربانی و ساواک و نیز خاطرات شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در چند دهه‌ این نقص را تا حدودی جبران کرده است. این تحقیق با تاکید بر چرایی و چگونگی حضور فعال نیروهای مذهبی در عرصه‌ آموزش در این دهه را با تکیه بر اسناد شهربانی بررسی می‌کند. بر مبنای این پژوهش نیروهای مذهبی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و به‌خصوص قانون مدارس ملی (خصوصی)، صاحب بزرگ‌ترین زنجیره‌ مدارس خصوصی گردیدند. از میان سازمان‌های متعدد مذهبی موسسه جامعه تعلیمات اسلامی به مدیریت شیخ عباسعلی اسلامی در این زمینه گوی سبقت را از فعالان آموزشی ربود و از این زمان تا پایان رژیم پهلوی به‌عنوان فعال‌ترین سازمان فعال آموزشی نزد همگان معروف گردید.
کلیدواژه معارف نوین، جامعه تعلیمات اسلامی، شورای معارف، نیروهای مذهبی، مدرسه نو
آدرس دانشگاه تهران, گروه تاریخ, ایران, مرکز اسناد انقلاب اسلامی, ایران
پست الکترونیکی dr.mirdar@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved