>
Fa   |   Ar   |   En
   افشای «سود خیابانی»  
   
نویسنده توحیدی نژاد مرضیه
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:47 -61
چکیده    افشای «سود خیابانی» یا «سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی»، احتمالاً ریشه در دشواری‌‌هایی دارد که «اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی» برای مدیران واحدهای تجاری در امر تهیه و افشای اطلاعات مالی ایجاد می‌کند. بررسی انگیزه‌های احتمالی مدیران از افشای چنین اطلاعاتی و در ادامه، مشاهده واکنش‌‌های تدوین‌‌کنندگان قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به این پدیده، مباحث حوزه سیاست‌‌های حسابداری را بسط می‌‌دهد. علاوه بر این، مرور پژوهش‌های تجربی که به مطالعه تاثیر افشای سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری بر قضاوت‌‌های سرمایه‌گذاران و تحلیل‌‌گران مالی پرداخته‌اند، اثرات رفتاری این بخش نوین و متفاوت افشائیات اختیاری مدیران را خلاصه‌‌وار آشکار می‌سازد. این پژوهش، نشان می‌‌دهد که انگیزه مدیران از افشای سود و به‌طور کلی معیارهای عملکرد مالی غیرمبتنی بر اصول حسابداری، می‌تواند از گمراه‌‌کنندگی تا آگاهی‌‌بخشی، در نوسان باشد. همچنین، با بررسی دیدگاه و واکنش نهادهای تدوین‌‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌‌توان دریافت که پذیرش افشای چنین معیارهایی به‌‌عنوان نشانه‌‌ای برای نیاز به پُر کردن خلاء‌‌های احتمالی موجود در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ریشه در منافع شخصی اعضای این نهادها دارد.
کلیدواژه اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی، سود خیابانی، غیرمبتنی بر اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی، معیارهای عملکرد مالی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
پست الکترونیکی mtohidinejad@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved