>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تاثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی  
   
نویسنده رستمی شعیب ,کردستانی غلامرضا
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:1 -20
چکیده    نقش‌گذاری حسابداری می‌تواند در اجرای نوآوری‌های سازمانی، تجاری و اجتماعی موثر باشد. نقش‌گذاری‌های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات‌گرا در توان‌های نمایشی و رویکرد سازنده‌گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می‌کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش‌گذاری‌های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش‌گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش‌گذاری‌های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان‌های سازمانی و مفاهیم گردآوری‌شده‌ آنها ایفا می‌کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده‌هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان‌ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده‌ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می‌شود، ایجاد می‌کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش‌گذاری‌های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی‌های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.
کلیدواژه نقش گذاری، نقش گذاری حسابداری، نظریه کُنشگر – شبکه، نوآوری، پیچیدگی های محیط
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی kordestani@soc.ikiu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved