>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات کیفی در مالی  
   
نویسنده آزاد محمد
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:99 -131
چکیده    این مقاله به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به تحقیقات کیفی در رشته مالی است تا بتواند محققان این رشته را جهت کاربرد یک رویکرد چند وجهی نسبت به مباحث جاری در تحقیقات مالی تشویق نماید. امروزه محققان علوم اجتماعی دریافته اند که سوال (های) تحقیق می بایست تعیین کنند که بهترین پارادایم برای یک تحقیق کدام است. تصور نمایید اگر منابع داده های تجربی شامل اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتی برای رشته مالی به ارمغان خواهد آورد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر انجام تحقیقات جاری در زمینه مالی برمبنای کاربرد روشهای کیفی و ایجاد نگاهی تازه به این رویکرد بعنوان مکملی ذی قیمت یا پیش درآمدی برای دیگر روشهای موجود می باشد. محققان حوزه علوم اجتماعی همواره باید استفاده از روشهای برخوردار از بالاترین سطح استاندارد را توسعه داده و یا به آنها متعهد باشند. از انتخاب ساده یک طرح تحقیق شامل تکنیک های تحقیقاتی مختلف پرهیز نموده، و ترجیحاٌ اجازه داده شود سوالات تحقیق در جهتی مطرح شوند که برای تحقیق مورد نظر بهترین باشند.
کلیدواژه قوم نگاری کاربردی، تحلیل محتوایی، ساختارگرایی اجتماعی، تئوری بنیادی، تغییر انتقادی
آدرس ‌ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی azad-muhammad@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved