>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توزیع و جهت‌گیری سری پوکونین از مهارکننده‌های پروتئین شوک حرارتی 90 با شبیه سازی دینامیک مولکولی در سطح مشترک مایع/مایع  
   
نویسنده ذوالقدر امین رضا ,برومند سمانه
منبع پژوهش هاي شيمي - 1397 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:13 -20
چکیده    پروتئین های شوک حرارتی 90 در رشد بسیاری از سرطانها نقش دارند. دسته ای از مهارکننده های پروتئین شوک حرارتی 90 به نام پوکونین ها احتمالا در آینده به عنوان داروی ضد سرطان به کار خواهند رفت. در این تحقیق اطلاعات ساختاری ارزشمندی راجع به مشتقات پوکونین بر اساس شبیه سازی دینامیک مولکولی در سطح مشترک آب و اکتانول مورد کاوش قرار خواهند گرفت. فراهمی زیستی خوراکی ترکیبات دارویی پیشنهادی به حلالیت آنها در محیط آبی بستگی دارد. از سوی دیگر، خصلت چربی دوستی به عنوان یک خصلت شیمی فیزیکی اساسی در طراحی دارو حائز اهمیت است چون می تواند میزان نفوذ دارو به درون سلولها را تعیین نماید. در این تحقیق روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی، برای بررسی میزان حلالیت و نفوذ پذیری پوکونین ها در سطح مشترک آب و اکتانول انجام شده است که نشان دهنده فعالیت سطحی این بازدارنده ها به عنوان یک عامل شیمی فیزیکی موثر می باشد. تحقیقات ما نشان می دهد که اگر ترکیبات دارویی در سطح مشترک آب و اکتانول تجمع نمایند می توانند به صورت خوراکی مصرف شوند. این نتایج ممکن است راهکارهای جدیدی را برای طراحی هدفمند داروهای نوین ارایه کند. برای درک بهتر مکانیزم تشکیل تجمعات خود به خودی بازدارنده پوکونین ها نحوه ی جهت گیری این ترکیبات در سطح مشترک آب و اکتانول مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه شبیه سازی، مهارکننده های پروتئین شوک حرارتی 90، پوکونین، سطح مشترک آب و اکتانول
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده علوم, بخش شیمی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم, بخش شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved