>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز یک کمپلکس پایدار ارگانوپالادیم(iv) از یک کمپلکس دی‌متیل پالادیم(ii) به روش اکسایش هوازی  
   
نویسنده دریانورد مرضیه
منبع پژوهش هاي شيمي - 1397 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:73 -87
چکیده    تعدادی از کمپلکس‌های ﺁلی‌فلزی پالادیم (ii) و (iv) با فرمول‌های [pdme2(cod)]، k[pdme2(tp*)] و [pdme3(tp*)] سنتز و شناسایی شدند. ابتدا کمپلکس [pdme2(cod)] به وسیله متیل‌دار شدن کمپلکس [pd(cod)cl2] با استفاده از محلول me2culi تهیه شد. سپس از واکنش کمپلکس [pdme2(cod)] با ktp*، کمپلکس k[pdiime2(tp*)] به‌دست آمد. همچنین، اکسایش کمپلکس k[pdiime2(tp*)] به روش هوازی مورد بررسی قرار گرفت. اکسایش هوازی آسان کمپلکس k[pdiime2(tp*)] منجر به تولید یک کمپلکس پایدار آلی‌فلزی pd(iv) ([pdivme3(tp*)]) شد. واکنش‌پذیری بالای کمپلکس k[pdme2(tp*)] در اکسایش هوازی آن ممکن است به دلیل توانایی لیگاند tp* در پایداری کمپلکس هشت‌وجهی pd(iv) باشد. مطالعه بلورنگاری پرتو x کمپلکس [pdivme3(tp*)] نشان می‌دهد که این کمپلکس دارای ساختار هشت‌وجهی است و یک آرایش هندسی متقارن شبهc3v دارد. کمپلکس [pdivme3(tp*)] هم در حالت جامد و هم در حالت محلول در دمای محیط بسیار پایدار بوده و منجر به حذف اتان نمی‌شود. ترمولیز (گرماکافت) کمپلکس [pdivme3(tp*)] به منظور بررسی واکنش‌پذیری آن‌ در تشکیل پیوند c–c و حذف کاهشی اتان در دمای c˚ 70 در حلال c6d6 با روش 1h nmr مورد مطالعه قرار گرفت. واکنش‌پذیری کمپلکس [pdivme3(tp*)] نسبت به واکنش حذف کاهشی و تشکیل پیوند c–c بسیار کم است، که دلیل آن پایداری زیاد ناشی از آرایش متقارن شبه-c3v است.
کلیدواژه اکسایش هوازی، حذف کاهشی، کمپلکس‌های آلی‌فلزی، کمپلکس‌های پالادیم(iv)، کوپل c-c
آدرس مرکز آموزش عالی استهبان, دانشکده شیمی, ایران
پست الکترونیکی m.daryanavard@ch.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved