>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز وشناسایی نانوذرات مغناطیسی جدید آهن/تریس هیدروکسی متیل آمینو متان عامل‌دار شده با ملامین/مس(ii) نیترات و بررسی کاربرد کاتالیزگری آن‌ در تهیه تترازول‌ها  
   
نویسنده خسروی کاوه ,ابراهیمی مریم ,کریمی فاطمه ,علی محمدی الھام
منبع پژوهش هاي شيمي - 1397 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:51 -61
چکیده    در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی آهن بر پایه تریس هیدروکسی متیل آمینو متان عامل‌دار شده با ملامین تهیه شدند. در مرحله بعد، فعالیت کاتالیزگری این نانوذرات مغناطیسی در واکنش بین سدیم آزید با بنزونیتریل‌ها در تهیه تترازول‌های مختلف که در داروسازی و کشاورزی حائز اهمیت هستند مورد بررسی قرار گرفت. این کاتالیزگر با نشان دادن فعالیت کاتالیزگری بسیار خوبی، امکان تولید محصولات در زمان‌های کوتا‌تر و بازده بالاتر فراهم کرد. شناسایی نانوکاتالیزگر مغناطیسی به وسیله‌ی تکنیک های مختلفی شامل ir، sem، xrd،edax ، chn و tga انجام شد. به علاوه، مشتقات تترازول به وسیله‌ی ir، 1hnmr، 13cnmr و نقطه ذوب و همچنین مقایسه آن با ترکیبات گزارش شده در پژوهش‌های پیشین شناسایی شدند. این کاتالیزگر بدون مشاهده هیچ گونه فقدانی در فعالیت کاتالیزگری آن برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفت. شرایط ملایم واکنشی، نبود محصولات جانبی، امکان بازیابی و استفاده مجدد کاتالیزگر این روش را به روشی دوست دار محیط زیست تبدیل کرد.
کلیدواژه تترازول‌ها، ملامین، نانوذرات مغناطیسی، هتروسیکل‌ها، تریس هیدروکسی متیل آمینو متان
آدرس دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved