>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1388 - دوره: - شماره:39


  tick  آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی - صفحه:145-160

  tick  آیا زاویه Q پیش بین در بروز آسیب های لیگامان و مینیسک کشتی گیران آزادکار نخبه است؟ - صفحه:5-20

  tick  ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال - صفحه:79-92

  tick  بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران - صفحه:175-192

  tick  تاثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانشجویان پسر 18 تا 30 ساله دانشگاه تهران - صفحه:49-64

  tick  تاثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای C4. C3 سیستم کمپلمان کاراته کاران حرفه ای جوان - صفحه:161-174

  tick  تاثیر پست بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران بر میزان بروز آسیب های ورزشی آنها - صفحه:65-78

  tick  شدت شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن دوندگان زن حرفه ای طی یک دوره تمرین پیش از فصل - صفحه:93-106

  tick  طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:107-131

  tick  مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین های جهانی - صفحه:33-48

  tick  مقایسه جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی - صفحه:133-144

  tick  مقایسه سطوح Beta 17 استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سرطان سینه در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:21-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved