>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1387 - دوره: - شماره:38


  tick  ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی - صفحه:111-128

  tick  اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور Ii در کودکان 6-3 سالة شهرستان شیراز - صفحه:27-47

  tick  بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی - صفحه:81-93

  tick  بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گماشته شدن مدیران زن در فدراسیون ها و هیأت های ورزشی استان های کشور - صفحه:5-26

  tick  تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال - صفحه:221-238

  tick  تأثیر روش های مشاهدة کلی، متناوب و ترکیبی بر یادگیری فرم و دقت سرویس چکشی والیبال - صفحه:95-110

  tick  تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین E بر برخی شاخص های اجرای ورزشی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان سالم - صفحه:65-80

  tick  تاثیر موسیقی تند بر میزان درک فشار و عملکرد افراد تمرین کرده و تمرین نکرده در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی - صفحه:147-159

  tick  تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:160-179

  tick  تحلیل نگرش تدوین کنندگان کتاب های درسی فارسی اول تا سوم دبستان نسبت به فعالیت های بدنی - صفحه:197-219

  tick  شناسایی عوامل مرتبط با مصرف مواد نیروزا توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه و پیش دانشگاهی استان همدان و سنجش میزان آگاهی آنها از عوارض مصرف این مواد - صفحه:129-146

  tick  مقایسة تراکم استخوان ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیرورزشکار - صفحه:49-63

  tick  مقایسه و توسعة معادلات برآورد عامل آمادگی قلبی- عروقی نسبی در مردان کم تحرک - صفحه:181-195
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved