>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی سه گونه اُمفالوسیکلوس از سازند تاربور در برش سمیرم (جنوب‌غرب اصفهان)، از طریق مقایسه داده‌های مورفومتریک از این جنس در ناحیه تتیس  
   
نویسنده عزیزی رضا ,صفری امراله ,وزیری مقدم حسین ,مصدق حسین
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 19 - صفحه:105 -115
چکیده    ماستریشتین بالایی (سازند تاربور) یک افق غنی از اُمفالوسیکلوس در سکانس های کربناته حوضه تتیس است. اُمفالوسیکلوس از فرامینیفرهای بنتیک اُربیتوئیدال شکل است که در یک رخساره منعکس کننده محیط پلاتفرم خارجی می باشد و معمولاً همراه با رودیست، اکینودرم و فرامینیفرهای دیگر یافت می شود. در این پژوهش با توجه به داده های مورفومتریک، می توان نمونه های یافت شده از سازند تاربور ناحیه سمیرم را به سه گونهomphalocyclus antoliensis, omphalocyclus cideensis, omphalocyclus macroporus نسبت داد که می توانند موید سن ماستریشتین پسین برای سازند تاربور در برش مذکور باشند. در این میان گونه های omphalocyclus antoliensis, omphalocycluscideensis از ایران برای اولین بار گزارش می شود. بعلاوه اینکه گونه مشهورomphalocyclus macroporus بطور سیستماتیک و علمی مورد بازبینی قرار می گیرد.
کلیدواژه اُمفالوسیکلوس، سمیرم، سازند تاربور، مورفومتریک، ماستریشتین پسین
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی reza.azizi.6716@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved