>
Fa   |   Ar   |   En
   سنگ شناسی و منشا توده گرانیتوئیدی قله‌ریگ، جنوب‌باختری نهبندان، خاور ایران  
   
نویسنده طولابی‌نژاد عباداله ,بیابانگرد حبیب ,احمدی‌خلجی احمد
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 19 - صفحه:80 -91
چکیده    توده‌‌ گرانیتوئیدی قله‌ریگ در جنوب باختری شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی) واقع ‌شده است و از دیدگاه زمین‌شناسی ایران در بخش خاوری پهنه لوت قرار دارد. این توده‌ دارای طیف ترکیبی آلکالی فلدسپار گرانیت، سینوگرانیت، گرانیت، گرانودیوریت پورفیروئیدی و کوارتز سینیت بیوتیت‌دار با بافت غالب دانه‌ای متوسط دانه است و کانی‌های اصلی سازنده آن کوارتز، پلاژیوکلاز، میکروکلین، ارتوز، بیوتیت و موسکوویت می‌باشند. گرانیتوئید قله ریگ از نوع s، کالک آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومینیوم  (asi)پرآلومین می‌باشد. با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی، این توده در محیط گرانیتوئیدهای همزمان با برخورد قرار می‌گیرد. در نمودارهای تغییرات عناصر کمیاب بهنجار شده نسبت به کندریت، اغلب این سنگ‌ها غنی شدگی از عناصر lile و lree، تهی‌شدگی از عناصر hree و hfse و آنومالی منفی از عناصر nb, ti, sr و ba نشان می‌دهند. نمودارهای پتروژنتیکی منشا پلیت‌های فلسیکی را برای گرانیتوئید قله ریگ نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد که این توده حاصل از ذوب رسوبات پوسته فوقانی باشد.
کلیدواژه سنگ‌شناسی، منشا، گرانیتوئید نوع S، نهبندان، بلوک لوت
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved