>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین رواناب با استفاده از روش Scs-Cn بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی (شهرستان های شیروان، بجنورد، فاروج، صفی‌آباد و مشکان)  
   
نویسنده عالم حسین ,فلاحی محمود ,نحاس فرمانیه صبا
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 26 - صفحه:156 -166
چکیده    پیش بینی و تعیین رواناب سطحی حوضه‌های آبریز مهم‌ترین فرآیند در مطالعات هیدرولوژی است. متدولوژی سازمان حفاظت  خاک آمریکا – شماره منحنی scs-cn، برای تخمین رواناب، به‌کاربرده می‌شود. این روش، یکی از روش های بررسی توزیع مکانی رواناب در هیدرولوژی است. در این روش، عامل اصلی مورد استفاده برای محاسبه رواناب، شماره‌ی منحنی است. انتخاب شماره منحنی (cn)، بر اساس کاربری زمین و گروه‌های هیدرولوژیکی خاک (hsg) منطقه مورد مطالعه، صورت می‌گیرد. از آنجایی‌که توزیع فضایی برآورد شماره منحنی، توسط روش‌های معمولی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود، روش cn -gis (سیستم اطلاعات جغرافیایی) برای حوضه‌های آبریز شیروان، بجنورد، فاروج، صفی‌آباد و مشکان مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از ترکیب نقشه‌های کاربری زمین و گروه‌های هیدرولوژیکی خاک، شماره منحنی حاصل برای کل حوضه حدود 45 تا 93 با میانگین 78 به دست آمد. متوسط عمق رواناب سالانه با روش scs-cn برای میانگین بارش از 2 تا 19 اینچ قابل‌تغییر بود. نتایج به‌دست‌آمده با رواناب اندازه‌گیری شده در حوضه همخوانی داشت.
کلیدواژه رواناب، روش Scs-Cn، حوضه‌های آبریز، سیستم اطلاعات جغرافیایی
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده علوم پایه, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم پایه, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم پایه, گروه ریاضی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved