>
Fa   |   Ar   |   En
   پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جوان مناطق کوه سیاه و طهمورث کردستان  
   
نویسنده قادری پرویز ,مجرد منیر
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 26 - صفحه:79 -95
چکیده    در شمال خاوری سنندج، در پهنه ی ساختاری سنندج – سیرجان، سنگ های آتشفشانی کواترنری کوه سیاه و طهمورث، رخنمون دارند. از فنوکریست های این سنگ ها می توان به اولیوین و کلینوپیروکسن اشاره کرد. این سنگ های متاآلومینوس ترکیبی از بازالت، تراکی بازالت و بازالت هاوائیت داشته و سرشتی شوشونیتی و آلکالن دارند. محیط تکتونیکی پیدایش این سنگ ها درون صفحه ای ارزیابی شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمی ذوب در محدوده ی گارنت – اسپینل لرزولیت، انجام گرفته است. این سنگ های بازیک، از عناصر lile غنی شدگی داشته و مقادیر کمتری از عناصر hfse داشته اند. عناصر lree نیز دارای فراوانی بیش تری از عناصر hree هستند. غنی‌شدگی ازlree  را می‌توان به تاثیر تحولات ماگمایی (عمق زیاد و درصد ذوب بخشی کم) و محیط تکتونیکی تشکیل این سنگ ها، نسبت داد. تهی شدگی قابل توجه از hree را می‌توان به باقی ماندن گارنت در فاز تفاله و عدم مشارکت این کانی در فرایند تولید مذاب مرتبط دانست.این آلکالی بازالت ها از نوع غنی از نئوبیوم بوده و با مختصات معرفی شده برای آن ها از قبیل la/yb>14 ، sr/y>25 و rb/sr و yb اندک، همخوانی دارند.لیکن برای اثبات این نکته نیاز به تحقیقات ایزوتوپی وجود دارد.
کلیدواژه پترولوژی، ژئوشیمی، کواترنری، کوه سیاه، طهمورث، کردستان
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه زمین‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی m.modjarrad@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved