>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ذرات گرانول لاستیک بازیافتی بر روی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک رس  
   
نویسنده باقری حجت ,دبیری روزبه
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 26 - صفحه:31 -44
چکیده    بهسازی و تقویت خاک های مساله دار از نظر ویژگی های ژئوتکنیکی نیازمند استفاده از مصالح مناسب است. بنابراین خرده های لاستیک می تواند بعنوان یک گزینه پیشنهادی جدید، در این خصوص مطرح شود. از سوی دیگر، امروزه دفع لاستیک های فرسوده یکی از معضلات و مسائل اساسی از نظر محیط زیست می باشد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی بهبود توانایی باربری خاک رس کائولن همراه با مخلوط ذرات زائد لاستیک های فرسوده (باهدف کاهش آلاینده های زیست محیطی) بر اساس آزمون های آزمایشگاهی پرداخته شده است. ذرات گرانول لاستیک بازیافتی در قطرهای 1 ،3 و 5 میلی متر با درصدهای 2.5، 5، ، 7.5 و10 با خاک رس مخلوط شدند. جهت بررسی رفتار ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده، آزمون های تراکم، مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم و نفوذپذیری بر روی نمونه ها انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد، میزان بهینه اندازه ذرات گرانول لاستیک و مقدار آن ها در خاک رس به ترتیب برابر 1 میلی متر و 2.5 درصد می باشد. این مقادیر باعث کاهش قابل توجه نسبت تخلخل حداقل در خاک رس تثبیت شده گردیده است. نتیجه آن، افزایش توانایی باربری، تراکم پذیری می باشد. از سوی دیگر، افزودن ذرات گرانول لاستیک بازیافتی در تمامی ابعاد و درصدهای وزنی در خاک رس سبب افزایش میزان نفوذپذیری گردید.
کلیدواژه خاک رس کائولن، گرانول لاستیک بازیافتی، ژئوتکنیک زیست محیطی، بهسازی، خصوصیات ژئوتکنیکی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه مهندسی عمران, ایران
پست الکترونیکی rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved