>
Fa   |   Ar   |   En
   تغذیه آبزیان   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارزیابی عملکرد رشد، ترکیب بدن و شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) تغذیه شده با باکتری Lactobacillus Rhamnosus ریزپوشانی شده - صفحه:79-90

  tick  تاثیر اشعه گاما و استفاده از پوشش خوراکی دانه‌ ریحان حاوی عصاره‌ مرزنجوش بر ویژگی-های شیمیایی فیله ماهی شیپ (Acipenser Nudiventris) طی دوره نگهداری در یخچال (C° 4) - صفحه:53-63

  tick  تاثیر جایگزینی نخود پرتوتابی شده با پودر ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیبات بدنی و قابلیت هضم ظاهری جیره بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:17-38

  tick  تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso Huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور - صفحه:39-52

  tick  تاثیر پروبیوتیک مولتی بهسیل و پری بیوتیک بهسام بر عملکردهای تغذیه، میزان انرژی اتلافی و نرخ ترشح آمونیاک و اوره در نوزادان ماهی آمور (Ctenophryngodon Idella) - صفحه:1-15

  tick  مقایسه اثر رنگدانه آستازانتین، زردچوبه و جلبک اسپیرولینا (Spirulina Platensis) بر رشد، شاخص های ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار سفید (Astronotus Ocellatus) - صفحه:65-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved