>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فناوری رنگ   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:1


  tick  آمایش سطحی نانوسیلیکا با ماده پیونددهنده اپوکسی سیلان به منظور بهبود خواص آن در بستر پلی‌یورتان - صفحه:21-33

  tick  آنالیز طیفی و رنگی باربیول سبز پر قرقاول به‌منظور شبیه‌سازی ساختار ترکیبی بلور فوتونی و لایه نازک - صفحه:1-9

  tick  بررسی همبستگی وضوح تصویر حاصله از ارزیابی چشمی با دو نوع دستگاه متفاوت اندازه‌گیری این پارامتر - صفحه:83-89

  tick  بهینه‌کردن فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با ماده رنگزای نفتالیمیدی اصلاح شده با دندریمر Pamam - صفحه:53-64

  tick  جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو Tio2 عامل‌دارشده - صفحه:35-43

  tick  سنتز سبز نانوبلورهای Cdse و Cdse/Zns با استفاده از مواد بدون فسفین و بررسی خواص نوری آن‌ها - صفحه:45-51

  tick  سنتز، شناسایی و بررسی خواص حرارتی نانوکامپوزیت‌های پلی یورتان اوره با نانو الماس - صفحه:65-73

  tick  شناسایی بست دیوارنگاره‌های تاریخی خانه سوکیاس اصفهان با استفاده از طیف‌بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کمومتریکس - صفحه:75-82

  tick  عوامل موثر بر احساس رنگی ایرانیان برای نمونه‌های تک رنگ - صفحه:11-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved