>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فناوری رنگ   
سال:1390 - دوره:5 - شماره:4


  tick  اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار - صفحه:253-261

  tick  استفاده از روش طراحی آزمایش مکعبی مخصوص به منظور دستیابی به مقادیر بهینه ‏جذب ماده رنگزا در آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی‌اتیلن ترفتالات - صفحه:263-272

  tick  بررسی امکان رسیدن به طیف‌های رنگی مختلف با ترکیب رنگدانه‌های نانو و میکرونی ‏در سیستم ‏Cmyk - صفحه:303-314

  tick  بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی حاوی رنگزاهای مستقیم و ‏اسیدی با استفاده از هسته خرما - صفحه:325-333

  tick  بررسی تاثیر میزان ‏Ph‏ در تولید نانو ذرات کبالت-آلومینات به روش سنتز احتراقی - صفحه:345-352

  tick  بررسی سمیت محلول حاوی رنگزای آلی اسید-4092 بعد از فرآیند ‏نانوفوتوکاتالیستی ‏‎ Uv/Zno‏ با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا - صفحه:285-292

  tick  بررسی شرایط آبکافت و تراکم پوشش‌های‎ ‎تابش‌پز هیبریدی بر پایه سُل-ژل جهت ‏افزایش مقاومت سایشی پلی‌کربنات - صفحه:293-302

  tick  حذف رنگزای آنیونی قرمز کنگو از محلول‌های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده ‏با پلی‌آنیلین: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب - صفحه:335-344

  tick  کاربرد منطق فازی جهت پیشگویی اثر نوع و مقدار رنگدانه بر مقاومت فشاری بتن‏ - صفحه:315-324

  tick  مقایسه روش‌های مختلف مشتقی در تعیین غلظت مواد رنگزا در منسوجات رنگرزی ‏شده - صفحه:273-283
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved