>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر دفع خرده سنگ های ادراری در مرحله پس از سنگ شکنی برون اندامی و بررسی شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به سنگ های ادراری  
   
نویسنده رضوی فرزانه السادات ,اعظمیان جزی اکبر ,کبیری محمود
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 22 - صفحه:107 -118
  
کلیدواژه تمرین ورزشی هوازی؛ سنگ کلیه؛ سنگ‌شکنی برون اندامی؛ شاخص توده بدن
آدرس دانشگاه شهرکرد, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه شهرکرد, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved