>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی  
   
نویسنده فضل ارثی فرزانه ,عشرستاقی مجتبی ,شیرزاد الهام ,میرکریم پور حسین ,رضوان خواه گلسفیدی ندا
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 22 - صفحه:13 -22
  
کلیدواژه ثبات مرکزی؛ انتقال توان؛ پرش عمودی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده تربیت بدنی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved