>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1392 - دوره:9 - شماره:18


  tick  اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌ - صفحه:59-68

  tick  اثر تمرین با شدت متوسط، به تنهایی و همراه با مصرف گلوکزامین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی - صفحه:27-42

  tick  اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان Mrna Il-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده - صفحه:15-26

  tick  تاثیرهشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر برخی از علائم دیسمنوره اولیه دختران دانشجو - صفحه:83-96

  tick  رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر و سطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک Igf-I ، کورتیزول سرم و نسبت Igf-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده - صفحه:69-82

  tick  کدام یک از روش های غیرتهاجمی در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز معتبرتر است؟ - صفحه:43-58

  tick  مقایسه دو نوع برنامه تمرینی هوازی و غیر هوازی همراه با مصرف مکمل امگا ـ 3 بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین ـ17 و پروتئین واکنشگرـC در موش‌های نر - صفحه:107-116

  tick  مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیکی و آناتومیکی پا در بسکتبالیست‌های با ناپایداری مزمن مچ پا و سالم - صفحه:97-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved