>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر 3 برنامه‌ی تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین، Hs-Crp و Tnf-Α موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین  
   
نویسنده صفرزاده علی رضا ,قراخانلو رضا ,هدایتی مهدی ,طالبی گرکانی الهه
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1391 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:87 -102
  
کلیدواژه موش‌های صحرایی دیابتی؛ تمرین مقاومتی؛ واسپین؛ شاخص‌های التهابی
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم, مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved