>
Fa   |   Ar   |   En
   تأثیر تمرینات هوازی بر عملکرد و ساختار قلب موش های نر دیابتی نژاد اسپراگ داولی  
   
نویسنده دریانوش فرهاد ,تنیده نادر ,علیزاده حمید ,بازگیر بهزاد
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1389 - دوره : 6 - شماره : 12 - صفحه:59 -72
  
کلیدواژه ساختار وعملکرد قلب ,دیابت ,تمرینات هوازی ,استروپتوزوتوسین
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, مرکز تحقیقات پزشکی مقایسه ای, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved