>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی مهندسی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:1-2


  tick  بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌ مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی - صفحه:85-96

  tick  بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی - صفحه:45-59

  tick  تاثیر جهت‌داری تنش‌های محصورکننده بر نفوذ دیسک Tbm با استفاده از Pfc2d - صفحه:75-84

  tick  تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره - صفحه:97-111

  tick  تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران - صفحه:31-43

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت سیلابی قره‌بوته زنجان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(Ahp) - صفحه:15-30

  tick  مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی 2-4 معدن چغارت) - صفحه:1-13

  tick  مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی- خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) - صفحه:61-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved