>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین تجربی رژیم احتراقی مخلوط همگن در یک موتور اشتعال تراکمی  
   
نویسنده فتحی مرتضی ,جهانیان امید ,دومیری گنجی داود
منبع سوخت و احتراق - 1396 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:29 -40
چکیده    احتراق اشتعال تراکمی بار همگن، مفهوم احتراقی مفیدی از نظر بازدهی و میزان آلاینده‌ها برای موتورهای درون‌سوز است. لیکن بازه کارکردی محدود این راهبرد احتراقی سبب شده است که استفاده کاربردی از آن در موتورها تاکنون موفق نبوده باشد. یکی از روش‌های کاربردی نمودن آن در موتورها این است که با دیگر انواع احتراق مشابه، همچون احتراق دیزلی و احتراق پیش‌آمیخته جزئی ترکیب گردد و هر راهبرد در بازه کارکردی بهینه خود ایفای نقش نماید.در این مطالعه با بررسی مشخصات عملکردی و آلایندگی حاصل از نتایج آزمون بر روی یک موتور، شرایط گذر از رژیم احتراق پیش‌آمیخته جزئی به احتراق اشتعال تراکمی مخلوط همگن بازتعریف می‌گردد. اساس این شناسایی بر این اصل استوار است که در شرایط اشتعال تراکمی مخلوط همگن با پاشش مستقیم سوخت به درون محفظه احتراق، چینه‌بندی حاصل از زمانبندی سوخت‌پاشی، پارامتری با اثرگذاری چشمگیر نیست. نتایج نشان می‌دهند که در شرایطی که پاشش سوخت بسیار زود اتفاق می‌افتد (تکمیل کل فرآیند سوخت‌پاشی پیش از 60 درجه زاویه لنگ قبل از نقطه مرگ بالا) رژیم احتراقی حاصله اشتعال تراکمی مخلوط همگن است.
کلیدواژه موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن، پاشش سوخت، احتراق پیش‌آمیخته جزئی، چینه‌بندی مخلوط
آدرس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ایران
پست الکترونیکی mirgang@nit.ac.ir
 
   Experimental determination of direct injection homogeneous charge compression ignition (DIHCCI) combustion regime  
   
Authors Domiri Ganji Davoud ,Fathi Morteza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved