>
Fa   |   Ar   |   En
   سوخت و احتراق   
سال:1400 - دوره:14 - شماره:3


  tick  استفاده از مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد در شبیه‏سازی گردابه‏های بزرگ آتش استخری و مقایسه با نتایج مدل احتراقی دیگر - صفحه:123-141

  tick  بررسی تاثیر نانو ذرات Co2o3، Zno و Fe3o4 بر بازده متان طی فرآیند هضم بی هوازی پسماند آلی جامد شهری با استفاده از آزمون Bmp - صفحه:1-15

  tick  بررسی تجربی و عددی مشخصات قطره سازی سوخت‌های دیزل و مازوت تزریق شده ‏از یک انژکتور فشاری-پیچشی - صفحه:33-58

  tick  بهینه سازی تولید هیدروژن با استفاده از نانوفتوکاتالیست های تیتانیا/زئولیت فرآوری شده با بکارگیری روش سطح پاسخ براساس طراحی باکس بنکن - صفحه:17-32

  tick  تاثیر بازگردانی گازهای خروجی و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر روی عملکرد و آلایندگی مخلوط‌های اتانول/ بیودیزل/ دیزل در یک موتور اشتعال تراکمی - صفحه:59-97

  tick  سنتز و تعیین مشخصات جاذب های Cuo، Zno و Ceo2 بر پایه سیلیکای مستخرج از خاکستر سبوس برنج و ارزیابی عملکرد آن در گوگردزدایی از سوخت مدل - صفحه:142-161

  tick  مطالعه عددی تاثیر شرایط حرارتی دیواره و ساختار اکسنده بر ساختار شعله و رژیم احتراقی در کوره احتراق غیرپیش‌آمیخته - صفحه:98-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved