>
Fa   |   Ar   |   En
   فناوری بیومتریک؛ از رهیافت کلاسیک تا مدرن  
   
نویسنده مدرسی عاصم مرتضی ,کوره پز نویده
منبع كارآگاه - 1396 - دوره : 2 - شماره : 40 - صفحه:77 -106
چکیده    هرخصوصیت فیزیولوژیکی یا ویژگی رفتاری منحصر به فرد و متمایز کننده، مقاوم و قابل سنجش که بتواندجهت تشخیص یا تایید خودکار هویت افراد بکار رود، بیومتریک نام دارد. تاکنون در فناوری های بیومتریکسعی شده از خصوصیاتی نظیر: الگوی عنبیه، صوت، چهره، اثرانگشت، شبکیه ، امضاء، الگوی راه یافتن و سایرمشخصه های فیزیکی و رفتاری برای خصوصی سازی وسایل و امنیت داده ها و سطح دسترسی افراد استفادهشود. در پژوهشهای اخیر برای افزایش دقت و صحت سیستم های بیومتریک، بجای استفاده از یک سیستم، ازترکیب سیستم های فوق که معروف به سیستم های چندوجهی (مولتی مودال) هستند، استفاده می شود. دربخش اول این مقاله آشنایی با ساختار یک سیستم بیومتریک را خواهیم داشت. در بخش دوم به معرفی انواعروشهای شناسایی هویت مرسوم پرداخته، مزیتها و محدودیت های هر یک را بیان نموده و سپس به مقایسه ایکیفی بین روشهای معرّفی شده اشاره خواهیم داشت. در بخش سوم، نگاهی اجمالی به سیستم های چندوجهیداشته و سپس چند نمونه از روشهای شناسایی هویت نوین در دنیا که اخیراً در پژوهشها به آنها پرداختهمی شود، معرفی خواهند شد.
کلیدواژه شناسایی هویت ,بیومتریک ,مولتی مودال ,انگشت نگاری ,عنبیه نگاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved