>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردی قتل عمد  
   
نویسنده عاقلی کهنه شهری لطفعلی ,امامقلی پور سارا
منبع كارآگاه - 1386 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:23 -38
  
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی semam724@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved