>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش و تاثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی  
   
نویسنده جلیلی شیرین ,تکلو زینب
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:97 -109
چکیده    پیشرفت هایی روز افزونی که در علوم مرتبط با زمینه های جنایی و پزشکی قانونی شاهد آن هستیم و همچنینروند رو به رشدی که در دانش و فناوری های مربوط به آنها بوجود آمده است، این امکان را به کارآگاهان جنایی دادهاست تا آمار کشف جرایم را بالا ببرند و در رمزگشایی پرونده های راکد به موفقی تهای چشمگیری نایل شوند. یکیاز رو شهای علمی مفیدی که امروزه در حل معماهای جنایی کمک شایانی به کارشناسان این علوم کرده است،دانش حشره شناسی جنایی می باشد. حشره شناسی جنایی شاخه ای از علم جرم شناسی و پزشکی قانونی است که درخصوص چگونگی کاربرد حشرات و بندپایان در تحقیقات جنایی بحث می کند. از همان مراحل اولیه [مرگ]، حشراتبه سمت اجساد در حال تجزیه جذب شده و قادر به تخم گذاری بر روی آن هستند. با مطالعه جمعیت حشرات وبررسی مراحل رشد و نمو لاروهای آنها، محققین علوم جنایی قادر به تخمین شاخص پس از مرگ و هرگونه تغییریدر موقعیت جسد و یا حتی علت مرگ خواهند بود. همچنین امروزه شاهد استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی مدرنبرای پاسخ دهی به برخی سوالات مطرح شده در علوم حشره شناسی پزشکی قانونی که امکان پاسخ یابی آنها توسطتجزیه و تحلیل های سنتی امکان پذیر نمی باشد، می باشیم. به عبارتی استفاده از محاسبات مدرن در تجزیه و تحلیل شواهد dna ای حشرات در راستای حل پرونده های جنایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو لازم است که کارشناسان علوم جنایی با این علم آشنایی لازم را داشته باشند. پس می توان با تحقیقات بیشتر و آشنا کردن افراد مرتبط با مسایل جرم شناسی جای این علم را در حل پرونده های جنایی باز کرد و امید است که در آیندهای نزدیکشاهد استفاده هرچه بیشتر آن در تعیین زمان سپری شده از مرگ باشیم که می توان از آن بعنوان یکی از مهمترینابزارها برای پی بردن به راز یک قتل یاد کرد.
کلیدواژه حشرات ,لارو ,شاخص پس از مرگ ,ابزارهای بیوانفورماتیکی ,جرم شناسی ,Insects ,Larvae ,Postmortem Indicators ,Bioinformatic Tools ,Criminology
آدرس دکترای تخصصی بیوشیمی، آزمایشگاه پرلوژی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا (نویسنده مسیول), ایران, کارشناسی ارشد بیوشیمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved