>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد نانوتکنولوژی در کشف علمی جرم  
   
نویسنده مرادی نسرین ,معروفی یونس
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:89 -96
چکیده    نانوتکنولوژی امروزه نقش بسزایی در فن آوری مدرن ایفا می کند و تاثیر آن در فن آوری امروز با نقش پروفایل dna در بیوفن آوری در 50 سال اخیر برابری می کند. اما امروزه علوم جنایی نیز از مزایای دنیای نانو فن آوری بهره می برد و فن آوری نانو در علوم جنایی نیز، همانند دیگر زمینه های علمی، وارد شده است و از شناساییگرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. از میان فن آوری های مختلف نانو، نانو تجزیه و تحلیل با دستگاه های نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی (tem) میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) میکروسکوپ نیروی اتمی (afm)و میکروسکوپ رامان در علوم جنایی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند که با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به صورت مروری به معرفی وکاربرد نانوتکنولوژی در علوم جنایی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه نانوتکنولوژی ,علوم جنایی ,میکروسکوپ الکترونی روبشی ,میکروسکوپ نیروی اتمی ,میکروسکوپ رامان ,Nanotechnology ,Forensic Sciences ,Tem ,Sem ,Fam
آدرس دکترای شیمی تجزیه، کارشناس اداره بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا ( نویسنده مسیول), ایران, رییس اداره بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved