>
Fa   |   Ar   |   En
   مواجهه با کار شیفتی/تاثیر ان بر سلامت زنان   
   
نویسنده زارعی محمد
منبع مطالعات پليس زن - 1390 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:164 -176
چکیده    به‌طور سنتی، جداول کاری پلیس فقط به نیازهای عملیاتی حضور پلیس در 24 سعت توجه می‌کنند و نیازهای افسران (غیر از نیازهای اساسی برای تعطیلات موردی) مدنظر قرار نمی‌گیرد. جامعه پلیسی اکنون نیازمندی‌های گوناگونی دارد؛‌ برای مثال انتظار دارد در زمان‌هایی که نسل قبلی در خواب سنگینی بوده است قادر به تعامل و معاشرت با مردم باشد.در تلاش برای پاسخگویی به چنین خواسته‌هایی، سازمان‌های پلیسی در سراسر دنیا به آزمایش کردن ادامه می‌دهند. برخی موفق‌تر از دیگران بوده‌اند و با جدول‌های کاری متفاوت در تلاش برای به هم پیوستن منابع محدود پلیسی‌ برای جوابگویی به نیازهای روزافزون پلیس هستند.هنگامی که در تحقیقات اثرات منفی کار شیفتی روی افراد و کار اجرایی سازمان برجسته و مشخص می‌شود و قانون نیازهای ایمنی و سلامتی کارکنان را اجباری می‌کند، مدیران پلیس درمی‌یابند که به جست‌وجو برای جدول‌های کاری موثرتر عملیاتی نیاز دارند که دربردارنده ملاحظات نیازهای سلامتی، ایمنی و رفاهی باشند. آنچه بسیاری از مدیران هنوز موفق به درک آن نشده‌اند، این است که این نیازها همگانی نیستند و اغلب به شرایط انفرادی افسران وابسته‌اند.هدف این مقاله آن است که آگاهی از اثرات زیان‌آور نهفته در کار شیفتی را به طور یکسان در میان مدیران و افسران افزایش دهد؛ زیان‌آور برای سازمان از نظر کاهش ظرفیت کاری، غیبت از کار زیادتر، افزایش ریسک حوادث و میزان تغییر در تعداد کارمندان و روابط ضعیف کارمندی؛ زیان‌آور برای افسران به این دلیل که می‌تواند توانایی ادراکی و هوشیاری فرد را ضعیف کند. این اثرات همچنین می‌تواند قدرت باروری فرد را کاهش دهد و به سلامتی و روابط و زندگی اجتماعی‌اش صدمه بزند و بالاخره امید به زندگی را کاهش دهد. افسران پلیس چیزهای زیادی را برای خدمت کردن فدا می‌کنند، اما آنها نباید این چیزها را فدا کنند.
کلیدواژه پلیس
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved