>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب‌آو‌ساینس : مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی  
   
نویسنده پورکریمی دارنجانی زهره ,گلینی مقدم گلنسا ,جلالی دیزجی علی
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:25 -46
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه وب آو ساینس از ابتدا تا پایان سال 2014 میلادی بوده است. پژوهش با استفاده از فنون تحلیل استنادی و تحلیل سطح همکاری علمی از ابزارهای علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را، تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی تشکیل داده که از اولین تولید علمی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس تا پایان سال 2014 (شامل 9318 مقاله) را در حوزه نامبرده در برمی‌گرفت. داده‌ها از پایگاه وب آو ساینس استخراج‌ شده و سپس با استفاده از نرم‌افزارهای هیست سایت و بایب اکسل تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مقاله‌های حاصل همکاری در حوزه علوم اجتماعی در سال‌های مختلف از سیر صعودی برخوردار بوده است. بر اساس یافته‌های پژوهش جایگاه ایران در بین کشورهای خاورمیانه، ازنظر میزان تولیدات علمی در رتبه سوم بعد از دو کشور رژیم صهیونیستی و ترکیه قرار گرفت. بیشترین میزان همکاری ایران با کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا بود. سطح همکاری درون‌سازمانی 46.08 درصد و برون‌سازمانی 24.55 درصد و بین‌المللی 22 درصد بود. به‌طورکلی میانگین ضریب مشارکت نویسندگان در دوره موردبررسی 64 درصد و از روند صعودی برخوردار بوده است. این امر بیانگر افزایش تمایل نویسندگان به تولید مدارک مشارکتی در طول این دوره بوده و بیشترین مشارکت در تولید مدارک سه و دو نویسندگی برآورد شده است. به‌طورکلی یافته‌های این پژوهش نشان از تمایل پژوهشگران برای تولید علم به‌صورت مشارکتی داشت.
کلیدواژه تولیدات علمی ایران، پایگاه وب آو ساینس، علوم اجتماعی، همکاری علمی، هم نویسندگی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved