>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌‏های علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران  
   
نویسنده علیپور حافظی مهدی ,شرفی علی ,جلالی دیزجی علی
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:81 -99
چکیده    هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه ‏های دولتی ایران بود. روش‏ شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 1120 عنوان گزارش پژوهش (پایان‏نامه‏ ها و مقاله‏ های) موجود در 13 دانشگاه دولتی ایران بین سال‏ های 1383-1392 بود که 749 عنوان از این پژوهش‏ها مربوط به پایان‌امه‏های کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‏شناسی و 371 عنوان از آن‌ها مربوط به مقاله‏های منتشرشده توسط محققان علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در پایگاه اطلاعاتی سایمگو بود. طبقه‎بندی موضوعی پژوهش‏ ها با استفاده از 7 رده اصلی و 18 رده فرعی بر مبنای نظام طبقه‎بندی لیستا (lista) انجام‌شده و برای گردآوری اطلاعات نیز از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. در انتها داده‌های طبقه‌بندی‌شده مورد تحلیل قرارگرفته و با استفاده از نمودارها و جداول توصیف‌شده‌اند. یافته‏ ها: یافته‌ها نشان دادند که موضوعات فناوری اطلاعات، کتابداری، بازیابی اطلاعات، کتاب‌سنجی، مدیریت اطلاعات، منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی و فهرست‌نویسی و رده‎بندی بیشترین محورهای موضوعی هستند که در پایان‌نامه‌ها و مقالات محققان علم اطلاعات و دانش‏شناسی موردمطالعه قرار گرفته‏اند. نتیجه گیری: در پایان‏ نامه‏ ها و مقالات علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ایران به موضوعاتی مانند منابع اطلاعاتی، هستی‌شناسی، وب معنایی، جستجو معنایی، دولت الکترونیکی، مدیریت منابع اطلاعات، نوآوری دانش، اشتراک دانش، سازمان‌دهی دانش، شبکه، خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌های دیجیتال کمتر پرداخته شده است.
کلیدواژه موضوع‌های پژوهش، علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه‌های دولتی ایران، پایگاه اطلاعاتی سایمگو، پایان‌نامه‌ها، مقاله‏ ها
آدرس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک), ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی dizaji@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved