>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عناصر فرا طبیعی در شاهنامه (جادو و جادوگری، پیشگویی)  
   
نویسنده کرن فایزه
منبع آناهيتا - 2016 - دوره : - شماره : 3 - صفحه:57 -70
چکیده    شاهنامه بزرگترین و پرمایه ترین دفتر شعری بازمانده از عهد ساسانیان و غزنویان و مهم ترین سند ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترین گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایرانی است. شاهنامه نه تنها یک اثر حماسی و ادبی بلکه آیینه تمام نمای حیات بشری و منبعی بسیار غنی از میراث مشترک ایرانیان است که در آن می توان استمرار هویت ایرانی را از دنیای اسطورها و حماسه ها تا واپسین فرمانروایان ساسانی آشکار دید. یکی از مباحث قابل توجه در شاهنامه جادو و جادوگری و بخت، تقدیر، طالع بینی و پیشگویی است. در این مطالعه به بررسی جادو و جادوگری و پیشگویی پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فردوسی واژه جادو را به مفهوم بدذاتی و نیرنگ بازی به کار برده است. بخت و تقدیر و طالع بینی از جمله عناصر برجسته ی حماسی است که در شاهنامه نمو دهای فراوانی دارد. هدف مقاله ی حاضر، بررسی و تحلیل جادو و جادوگری، امور جادویی و پیشگویی در شاهنامه است.
کلیدواژه شاهنامه ,اسطوره ,جادو و جادوگری ,بخت و تقدیر ,طالع بینی ,پیشگویی.
آدرس دانشگاہ ال -سی بانوان, گروه زبان و ادبیات فارسی, پاکستان
پست الکترونیکی ayzekiran@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved