>
Fa   |   Ar   |   En
   الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی  
   
نویسنده مرادیان محسن
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1396 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:7 -29
چکیده    این تحقیق یک مقاله آینده‌پژوهانه است و به بررسی الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی می‏پردازد. بنابراین اطلاعات این تحقیق می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزانِ استراتژیک در ناجا و دست‌اندرکاران بخش‏های اطلاعاتی و امنیتی کشور قرار گیرد. مسئله تحقیق این است که الزامات معماری ناجا در تمدن نوین اسلامی به درستی شناخته نشده‌ و لازم است بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود. اهمیت تحقیق نیز بدان علت است که شناخت این الزامات کمک می‏کند تا معماری ناجا در آینده، متناسب با تمدنِ در حال شکل‏گیری اسلامی باشد. هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن معرفتی قابل اتکا و سودمند برای ناجاست که بر اساس آن بتوان با معماری بهتر این سازمان، با آمادگی بیشتری به استقبال آینده رفت. در این رابطه مهم‌ترین‌ سوال‏هایی‌ که‌ تحقیق‌ در جست‏وجوی پاسخگویی‌ بدان‏هاست، عبارت‏اند از: تصور کلی از تمدن نوین اسلامی چیست؟ الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی کدام‏اند؟ در تحقیق پیش رو از چند روش استفاده شده است که عبارت‏اند از: 1. روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه‌ای؛ 2. روش تحلیل محتوا با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر. روش به‌کاررفته برای تحلیل مباحث در این تحقیق «تکیه بر موضوعات نظری» با هدف دستیابی به ‌دیدگاه‌های جدید و ژرف‌نگری در موضوعات مرتبط با سازمان ناجا بوده و گرد‌آوری اطلاعات، به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می‏دهد که معماری ناجای آینده منطبق با تمدن نوین اسلامی، الزاماتی دارد که ناجا نمی‏تواند به این الزامات بی‏توجه باشد؛ زیرا بی‏توجهی به این الزامات به معنای توفیق نیافتن در پیاده‏سازی معماری نوین متناسب با تمدن نوین اسلامی خواهد بود. اهم این الزامات عبارت‏اند از: الزامات حوزه ساختار و استراتژی، الزامات حوزۀ فناوری (تکنولوژی)، الزامات حوزۀ فرهنگی و منابع انسانی، الزامات حوزه خدمات و اقتصاد و الزامات حوزۀ سیاست و قوانین.
کلیدواژه آینده‏ پژوهی، تمدن نوین اسلامی، معماری، ناجا
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved