>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران  
   
نویسنده رجائی عباس ,حاتمی نژاد حسین ,پوراحمد احمد ,الله قلی پور سارا
منبع شهر پايدار - 1397 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:91 -105
چکیده    امروزه مسکن به مفهوم بسیار گسترده و پیچیده‌ای تبدیل‌شده است و با پیدایش مفهوم توسعه پایدار، اهمیت و گسترش مفهوم مسکن پایدار و بررسی جنبه‌های روزافزون آن آشکارشده است. طراحی مسکن پایدار با استفاده از یک طیف گسترده‌ای از اصول طراحی فعال و غیرفعال می‌باشد که جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل شاخص‌های مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران تدوین‌شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه) جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. تراکم نفر در اتاق3.11 نفر است و نشان از تراکم بالای جمعیتمی‌باشد. نسبت تعداد واحد مسکونی به سطح کل 194.25 می‌باشد که وجود کوچکی قطعات و فرسودگی بافت، از دلایل افزایش تعداد واحدهای مسکونی می‌باشد. نسبت سطح فضای سبز به سطوح مسکونی 0.09 می‌باشد و نشان از وضعیت بسیار ضعیف این شاخص است. نسبت مساحت پارک‌ها و فضای سبز به‌کل مساحت 0.04 می‌باشد و نشان می‌دهد که کاربری فضای سبز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. سرانه مساحت فضای سبز و پارک‌ها 1.6 می‌باشد که میزان نامناسبی را نشان می‌دهد.
کلیدواژه مسکن، توسعه پایدار، مسکن پایدار شهری، ناحیه 1 منطقه 9 تهران
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved