>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش محصولات تراریخته در توسعه پایدار  
   
نویسنده خسروی سولماز ,توحیدفر مسعود
منبع ايمني زيستي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:87 -102
چکیده    سطح زیر کشت محصولات تراریخته از سال 1996 تا به‌حال به بیش از170 میلیون هکتار به‌عبارت دیگر 10 برابر سطح زیر کشت زمین‌های زراعی در ایران رسیده است. افزایش روز افزون کشت اینگونه محصولات ناشی از نقش موثری که در ایجاد امنیت غذایی و تولید پایدار ایجاد کرده‌اند است. این دسته از محصولات با ایجاد منفعت اقتصادی و تولید ثروت برای کشاورزان، مدیریت صحیح علف‌های هرز و آفات، کاهش گازهای گلخانه‌ای و تامین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد دنیا ضمن حفاظت از محیط زیست سهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند. توسعه پایدار پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و ملی را تشکیل می‌دهد. توسعه پایدار با تکیه بر ابعاد مختلف سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به تامین نیازهای جمعیت در حال رشد از طریق استفاده منابع طبیعی موجود با هدف حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده می‌پردازد. در این مقاله به نقش محصولات تراریخته در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته می‌شود.
کلیدواژه محصولات تراریخته، توسعه پایدار، بعد اقتصادی، بعد محیط زیست، بعد اجتماعی
آدرس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران, پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران
پست الکترونیکی gtohidfar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved