>
Fa   |   Ar   |   En
   سیلیسیم و نانوذرات سیلیکا: مکانیسم جذب و انتقال در گیاهان و اثرات آنها بر عملکرد گیاهان  
   
نویسنده رئیسی اردلی طاهره ,سلیمانپور لیلا ,چرم مصطفی ,مامنی لیلا
منبع ايمني زيستي - 1399 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:77 -94
چکیده    سیلیسیم (si) یکی از عناصر مفید برای رشد بسیاری از گونه های گیاهی است که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های زیستی و غیرزیستی می شود. کاربرد نانوذرات سیلیکونی (sinps) در کشاورزی، علی رغم مزایای بسیار کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این نانوذرات با ورود به گیاهان بر فعالیت های متابولیکی گیاه تاثیر می گذارند. نانوذرات سیلیکایی به دلیل ماهیت حفره ای که دارند، حامل های مناسبی برای مولکول های مختلف در کشاورزی هستند. گروه بزرگی از پروتئین ها و ژن ها باعث انتقال سیلیسیم در گیاه می شوند. lsi1 (lower silicon transporter 1) و lsi2 (lower silicon transporter 2) دو نوع انتقال دهنده سیلیسیم هستند که در جذب و توزیع سیلیسیم دخیل هستند. شناسایی این ناقل ها، مسیر جذب سیلیسیم از سطح ریشه و انتقال آن به اندام های هوایی را مشخص کرده است، اما هنوز ناقل های درگیر در جذب سیلیسیم در آوند چوبی به طور کامل شناسایی نشده اند. همچنین فرایند انتقال سیلیسیم در سلول های انباشت گر سیلیسیم مشخص نیست. با توجه به اینکه اثرات مفید سیلیسیم در گیاه با میزان تجمع آن در گیاه مرتبط است، بررسی مکانیسم جذب و انتقال سیلیسیم درگیاهان اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه فرآیند جذب، انتقال و انباشت سیلیسیم در گیاهان و همچنین اهمیت سیلیسیم و نانوذرات سیلیکا برای محصولات کشاورزی بررسی می شود.
کلیدواژه تنش، سیلیسیم، نانوفناوری، نانوسیلیکا، lsi
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(areeo), پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (abrii), بخش نانوتکنولوژی, ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه تهران،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه زراعت و اصلاح نبات, ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( areeo ), بخش نانوتکنولوژی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ( abrii ), ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(areeo), پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (abrii), بخش نانوتکنولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved