>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش جنبش های ترجمه در شکل گیری رنسانس در اروپا: معرفی جنبش ترجمه تولدو  
   
نویسنده امیدبخش علیرضا
منبع علم زبان - 1399 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:393 -416
چکیده    رویکرد تاریخ نگاران غربی در نگارش تاریخ دوره رنسانس در اروپا که آن را «تولد» دوباره‌ علمی، فرهنگی، هنری، دینی، ادبی، سیاسی، و اقتصادی می‌دانند، رویکردی خالی از خطا و لغزش نیست و جمله معروف «تاریخ را فاتحان می نویسند» را به یاد می‌آورد، چرا که در خوانشی که از تاریخ این دوره دارند، به تلاش دیگران در دوران گذشته کمتر توجه می‌کنند. گویا رنسانس آغاز تمام تحولات در دنیا بوده و پیش از آن هیچ اتفاقی نیفتاده و یا هیچ تلاشی صورت نگرفته است. این جستار بر آن است تا با تمرکز بر چگونگی توسعه‌ تاریخی جنبش ترجمه‌ تولدو به اهمیت نقش دنیای اسلام و جنبش‌‌های ترجمه در شکل گیری رنسانس و تحولات مرتبط با آن و چگونگی ایجاد جریان‌های مختلف علمی و فرهنگی و سیر آنها از دنیای اسلام به اروپا بپردازد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که زیست چند فرهنگی، کثرت زبانی و جو سیاسی مطلوب چگونه باعث می‌شود تا شهر تولدو به مرکزی برای شکل گیری جنبش ترجمه تبدیل شده و در آن جمعی از دانشمندان با ترجمه‌ آثار مختلف راه را برای پیشرفت و توسعه‌ علوم در حوزه‌‌های متنوع علمی برای دوران بعدی هموار ‌سازند.
کلیدواژه اسلام، تولدو، اسپانیا، جنبش ترجمه، مدرسه مترجمین، رنسانس
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی alirezaomidbakhsh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved