>
Fa   |   Ar   |   En
   پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا  
   
نویسنده فرنیا مریم ,عابدیان نسرین
منبع علم زبان - 1399 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:361 -392
چکیده    مطالعه‌ حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیل کمی به بررسی پرسش‌های چالشی مطرح شده توسط خبرنگاران از روسای جمهور در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا پرداخته است. برای این منظور، پرسش‌های مطرح شده از روسای جمهور در ایران (دوره ریاست احمدی نژاد و روحانی) و روسای جمهور ایالات متحده (دوره ریاست اوباما و ترامپ) به طور تصادفی از حدود 70 روزنامه نگار (35 نفر در هر گروه) در کنفرانس‌های مطبوعاتی‌ سیاسی برگزار شده بین سال‌های1391 تا 1396 جمع‌آوری و تحلیل شده است. داده‌های این تحقیق بر اساس چارچوب کلی‌من و همکاران (2006) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که خبرنگاران آمریکایی از چالش آغازین به ‌طور معناداری بیشتر از خبرنگاران ایرانی استفاده کرده اند، در‌حالی که قالب دیگر، ارجاعی و چالش کلی در سطح معناداری در پیکره‌ ایرانی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، در دو پیکره‌ تحقیق پرسش ‌ منفی، کمترین میزان فراوانی را داشته و از پرسش اظهاری در پیکره‌ آمریکایی استفاده نشده است.
کلیدواژه پرسش‌های خبرنگاران، پرسش چالشی، مصاحبه سیاسی، کنفرانس‌های مطبوعاتی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, موسسه آموزش عالی امین, ایران
پست الکترونیکی nasrin.abedian33@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved