>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی  
   
نویسنده سعیدی زری ,منصوری طلیعه
منبع علم زبان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 8 - صفحه:189 -217
چکیده    با افزایش میزان تاثیر فناوری بر ابعاد مختلف زندگی انسان، تولید ابزارهای نوین آموزشی و استفاده از آنها نیز توسعه یافته است. واضح است که یکی از حوزه‎هایی که به شکل قابل توجهی تحت تاثیر نفوذ فناوری قرار گرفته، حوزۀ آموزش زبان است. علاوه ‌بر این، یادگیری زبان خارجی/ دوم از طریق تکنولوژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، باید شرایطی را فراهم نمود تا آموزش زبان به این روش تسهیل شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تولید و ارزیابی نرم‎افزار آموزش واژگان پایۀ زبان فارسی اهتمام ورزیده است. به منظور ارزیابی نرم‎افزار‎، نسخۀ اولیه و پرسشنامۀ مربوطه از طریق ایمیل و به صورت غیرمستقیم در اختیار 15 نفر از زبان فارسی‎آموزان عضو شبکۀ اجتماعی فارسی‎آموزان بنیاد سعدی قرار گرفت. علاوه بر این، جهت دریافت و به‎کارگیری اظهار نظر کارشناسان، پژوهشگران 15 نفر از کارشناسان نرم‎افزار را انتخاب کرده و نرم‎افزار مورد نظر و پرسشنامۀ مذکور را در اختیار آنها قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه‎ها حاکی از آن بود که نرم‎افزار نامبرده تا حد زیادی مورد توجه زبان‎آموزان و کارشناسان قرار گرفته است.
کلیدواژه نرم‎افزار، واژگان پایه، فارسی‎آموزان، شبکه‎ی اجتماعی، بنیاد سعدی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, گروه زبان و ادبیات انگیسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی ttmansouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved