>
Fa   |   Ar   |   En
   عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه  
   
نویسنده بازوبندی حسین ,میردهقان مهین ناز
منبع علم زبان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 8 - صفحه:63 -97
چکیده    چگونگی تولید صحیح صورت‌های زبانی در کودکانی که هنوز قادر به درک صحیح آنها نیستند، در سال‌‌های اخیر کانون توجه بسیاری از زبانشناسان و به ویژه روانشناسان زبان بوده و به‌عنوان پرسش اصلی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، تلاشی است جهت شناساندن شیوه‌ای تبیینی پیرامون مسالۀ عدم تقارن میان درک و تولید گفتار. از میان تبیین‌های متاخر، «نظریۀ بهینگی دوسویه»، از توانی بالقوه در تبیین عدم تقارن‌ها برخوردار است که از دیگر تبیین‌ها معتبرتر می‌نماید. باوجوداین، فرض عمده پژوهش حاضر این است که این نظریه تقریباً قوی با چالش‌های عمده‌ای روبروست که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد. برای اثبات این ادعا، درباره چنین مسائلی بحث شده است: نبود یک مفهوم یا سامانه واحد از بهینگی دوسویه، سردرگمی پیرامون فرایند انسداد، عدم توافق در مورد نحوه مرتبه‌بندی و نوع و تعداد محدودیت‌ها در حیطه یک موضوع خاص برای تبیین عدم تقارن مزبور، شفاف نبودن رویکرد اتخاذی در مورد پردازش درک («از بالا به پایین» یا از «پایین به بالا» بودن). نتایج پژوهش حاکی از این است که نظریۀ بهینگی دوسویه به دلیل مسائل مذکور، همانند دیگر رویکردهای موجود در این حوزه، قادر نیست به لحاظ نظری و روش‌شناختی، مساله‌ای مهم چون عدم تقارن میان درک و تولید گفتار را تبیین نماید.
کلیدواژه عدم تقارن درک و تولید، محدودیت زبانی، مرتبه‌بندی، دستورِ حساس به جهت، نظریۀ بهینگی دوسویه.
آدرس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان, گروه زبانشناسی و مطالعات ترجمه, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه زبان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی mahinnaz.mirdehghan@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved