>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی  
   
نویسنده خرمایی علیرضا ,اسکروچی الینا
منبع علم زبان - 1394 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:111 -154
چکیده    یکی از مباحث اصلی در تحلیل گفتمان ساخت اطلاعی است. تاثیر ساخت اطلاعی را در صورت نحوی، واج‌شناختی و ساخت‌واژی جمله می‌توان دید. در حوزۀ تاثیر ساخت اطلاعی بر صورت ساخت‌واژی جمله، مبحثی تحت عنوان ارجاع گفتمانی وجود دارد. در این مقاله، ارجاع گفتمانی در رمان «مدیر مدرسه» و کتاب «زبان و تفکر»، بر اساس سلسله‌مراتب کهنگی گاندل، هدبرگ و زاخارسکی (gundel, hedberg and zacharski, 1993) که یک مدل شناختی است، بررسی شده است. در این سلسله‌مراتب شش وضعیت شناختی تعریف شده و ایدۀ اصلی این است که انتخاب صورت لفظ ارجاعی بستگی به وضعیت شناختی مرجع در ذهن شنونده (خواننده) دارد. در مقاله حاضر، 12 صورت ارجاعی مختلف انتخاب شده است و بر اساس مثال‌های گردآوری‌شده، وضعیت‌های شناختی هر صورت ارجاعی در قالب یک جدول ارائه می‌شود. درنهایت، بر اساس ارقام به‌دست‌آمده، نتیجه‌گیری و مشخص می‌شود که پیش‌بینی‌های سلسله‌مراتب کهنگی تا چه حد با داده‌های زبان فارسی سازگار است.
کلیدواژه ساخت اطلاعی، ارجاع گفتمانی، سلسله‌مراتب کهنگی، وضعیت‌های شناختی، صورت‌های ارجاعی فارسی
آدرس دانشگاه شیراز, بخش زبان های خارجی و زبانشناسی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی skoorchi_62919@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved