>
Fa   |   Ar   |   En
   برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در موسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه  
   
نویسنده ایوانویچ پولیشوک آلکساندر
منبع علم زبان - 1394 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:179 -188
چکیده    در این مقاله بعضی دیدگاه ها در مورد محتویات آموزش زبان فارسی در مراحل ابتدایی (سال اول و دوم) و همچنین برنامه ی پنج ساله ی آموزش در فدراسیون روسیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.  مواد بررسی این تحقیق کتب درسی مورد استفاده در موسسات آموزش عالی روسیه است. هدف از این تحقیق، مشخص ساختن معیارهای ضروری برای نگارش کتب آموزشی استاندارد می باشد. امروزه نیاز مبرمی در به‌روزسازی کتاب های آموزشی با توجه به مبانی نوین آموزش زبان و علم زبانشناسی کاربردی احساس می شود. در انجام این فرایند، لازم است نیازهای امروز ی زبان‌آموزان در عرصه های مختلف ضروری در نظر گرفته شود. از همین روی، کوشیده ایم فهرستی از موضوعات ضروری که باید در روند آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی لحاظ شود، ارائه دهیم. از جمله این موارد باید به آموزش متون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی، بانکی، موسسات بین المللی و ... اشاره کرد.
کلیدواژه آموزش زبان فارسی، روسیه، کتاب آموزشی استاندارد، کاربردشناسی زبان، آموزش موضوعی
آدرس دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو, روسیه
پست الکترونیکی polyshuk20@mail.ru
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved