>
Fa   |   Ar   |   En
   دیپلماسی عمومی برای کودکان، مطالعه موردی پویانمایی های والت دیزنی  
   
نویسنده ایزدی فواد ,شمشیری ابراهیم
منبع رسانه هاي ديداري و شنيداري - 1398 - دوره : 13 - شماره : 29 - صفحه:133 -158
چکیده    «دیپلماسی عمومی برای کودکان» یا «دیپلماسی کودکان»، اقدامات و برنامه‌های دیپلماسی عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می‌شوند. بخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات بلندمدت و عمیق آن است. تصورات و دیدگاه‌های اولیه از هر کشور، دولت و یا ملت که در ذهن کودکان دیگر کشورها ایجاد شود، مقدمه لازم برای برنامه‌ریزی‌های بعدی به‌منظور تغییرات بیشتر و یا جذب افکار عمومی و حتی نخبگان آن کشور را فراهم می‌سازد و بدین ترتیب دیپلماسی عمومی برای کودکان می‌تواند به‌عنوان زمینه و مقدمه‌ای در سایر روش‌ها و شیوه‌های دیپلماسی عمومی نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه در این عرصه شرکت والت دیزنی و اقدامات آن در جهت دیپلماسی عمومی آمریکا است. به این منظور نحوه بازنمایی اصول و ارزش‌های آمریکایی در پویانمایی‌های ساخت این شرکت با استفاده از روش نشانه‌شناسی بارت با تحلیل نظام نشانه شناختی ثانویه در این مقاله بررسی‌شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به تعریف ارائه‌شده از دیپلماسی عمومی برای کودکان، پویانمایی‌هایی که به موضوع مقاله نزدیک‌تر بودند (داستان اسباب‌بازی سه ، زوتوپیا  و شش قهرمان بزرگ) مورد تحلیل قرار گرفت. توجه ویژه به موضوع سبک زندگی یکی از محوری‌ترین موضوعاتی بود که در بازنمایی دیزنی از آمریکا بیشتر مورداستفاده قرارگرفته است. به‌عبارت‌دیگر، بازنمایی سبک زندگی آمریکایی اصلی‌ترین موضوع بازنمایی شده در پویانمایی‌های موردبررسی بود.
کلیدواژه کودکان، دیپلماسی عمومی، ارزش‌های آمریکایی، والت دیزنی، نشانه‌شناسی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مطالعات جهان, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده ارتباطات, ایران
پست الکترونیکی e.shamshiri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved