>
Fa   |   Ar   |   En
   انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا  
   
نویسنده دهباشی شریف فروزان ,میرافضلی کهنگی فاطمه
منبع رسانه هاي ديداري و شنيداري - 1398 - دوره : 13 - شماره : 29 - صفحه:209 -225
چکیده    مقاله پیش‌رو پژوهشی در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمۀ طنز در دوبله پویانمایی زوتوپیا است. برای شناسایی طنز از دسته‌بندی برگر (2010) و برای تشخیص عناصر مطرح در طنز از مدل مارتینز (2005) و برای شناسایی راهبردهای ترجمۀ طنز از مدل دلاباستیتا (1998) استفاده شده است. پس از تشخیص آیتم‌های طنزآمیز پویانمایی زوتوپیا در قالب طنز کلامی و طنز دیداری با استفاده از روش تحلیل محتوا، فراوانی هر راهبرد محاسبه و میزان توفیق مترجم در ایجاد حس طنز بر اساس نظریات مارتینز و دلاباستیتا محاسبه گردید و مشخص شد که هم در متن اصلی و هم در ترجمۀ این پویانمایی به ترتیب از طنز کلامی، طنز عملی و طنز ماهوی استفاده شده است. در میان راهبردهای ترجمۀ، راهبرد دیداری و زبان‌شناختی از دسته‌بندی مارتینز و راهبرد حذف و اضافه از دلاباستیتا بیشترین کاربرد را داشتند. به‌ این دلیل، راهبرد حذف دلاباستیتا با عنصر دیداری مارتینز همپوشانی داشته، هیچ‌گونه کاستی در انتقال حس طنز ایجاد نکرده است و مترجم با بکار بردن معادله‌ای خنده‌دار، در انتقال طنز موفق بوده است.
کلیدواژه دوبله، انیمیشن، ترجمۀ دیداری شنیداری، ترجمۀ طنز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, گروه زبانهای خارجی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, ایران
پست الکترونیکی mirafzali@iranair.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved