>
Fa   |   Ar   |   En
   ویروس زیکا  
   
نویسنده سلطان نژاد فاطمه
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:272 -278
چکیده    مقدمه: با توجه به شیوع ویروس زیکا در 47 کشور دنیا و عوارض خطرناک آن و احتمال بروز آن در ایران، با افزایش مسافرت به منطقه اندمیک برزیل به دلیل المپیک ریو دوژانیرو سال 2016 و از سویی وجود پشه آئدس در کشورمان، آشنایی و معرفی ویروس زیکا اهمیت می یابد.هدف: هدف از این مطالعه آشنایی با ویروس زیکا می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر یک مقاله مروری بوده که از جستجوی اینترنتی در سایت های cdc، sid، google schoolar، google در سال 2016 جمع آوری شده است.یافته ها: از آنجایی که ویروس زیکا از طرف سازمان بهداشت جهانی یک فوریت معرفی شده و با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به آشنایی با ویروس، بیماری، علائم، تشخیص، درمان، راه کارهای پیشگیری و توصیه برای زنان باردار و نحوه ارزیابی آن ها و جنین پرداخته شده است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به راه های انتقال متنوع ویروس زیکا، مناسب بودن کشورمان برای انتشار ویروس، افزایش مسافرت به مناطق شایع نیاز به غربالگری مسافران بازگشتی از مناطق شایع، پیشگیری و آموزش مناسب در زمینه پیشگیری از انتشار ویروس در کشورمان ضروری می باشد.
کلیدواژه پشه آئدس، پیشگیری، ویروس زیکا.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه داخلی - جراحی, ایران
پست الکترونیکی f.soltannezhad@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved