>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زیرساخت های عمرانی   
سال:1401 - دوره:8 - شماره:2


  tick  آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک - صفحه:173-183

  tick  ارزیابی تاثیر نانوارگانوسیلان زایکوترم و تغییرات دانه بندی بر ضخامت غشای قیر و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم - صفحه:37-55

  tick  ارزیابی عددی تاثیر استفاده از مصالح اساس حاوی مصالح خرده بتنی بر عملکرد روسازی‌های آسفالتی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح - صفحه:115-130

  tick  بررسی آزمایشگاهی مشخصات هندسی بلوک ها بر هوادهی و نرخ استهلاک انرژی جریان عبوری از شوت مانع دار - صفحه:103-114

  tick  بررسی اثر ستون متکی در برآورد پاسخ‌های دیوارهای پایه گهواره‌ای مرکزگرا تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل - صفحه:145-156

  tick  بررسی اثر نانو اکسید گرافن بر مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی گرم با رویکرد انرژی شکست - صفحه:1-17

  tick  بررسی عددی میدان جریان روی سرریز اوجی تحت تاثیر شکل تاج و شیب وجه بالادست سرریز - صفحه:57-68

  tick  بررسی فشار خاک وارد بر دیوارهای زیرزمین در روش‌های متداول پایدارسازی گود به‌صورت بالا به پایین - صفحه:19-35

  tick  بررسی پارامترهای خاک رس با پلاستیسیته کم آلوده به سرب و روی و تثبیت شده با متاکائولن - صفحه:69-83

  tick  حداقل ضخامت وجه ستون در اتصال گیردار تقویت‌نشده جوشیِ تیر به ستون جعبه‌ایِ فاقد ورق پیوستگی - صفحه:157-172

  tick  طراحی بهینه مقاطع فولادی کششی از طریق بهبود روابط آیین‌نامه در خصوص اصلاح ضریب تاخیر برشی - صفحه:131-144

  tick  طرح مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه به روش طرح اختلاط متعادل شده - صفحه:85-102
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved