>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1396 - دوره:1 - شماره:1


  tick  ارزیابی دیدگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در آرایشگران شهر کرمان با استفاده از تکنیک Reba - صفحه:10-18

  tick  ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک Rula - صفحه:72-78

  tick  بررسی ارتباط بین شرایط ارگونومیکی و بهره‌ وری کتابداران شاغل درکتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مراکز آموزشی تحقیقاتی وابسته در سال 1393 - صفحه:62-71

  tick  بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین پرستاران بیمارستان شهید رهنمون یزد - صفحه:52-61

  tick  شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی به روش Jsa - صفحه:42-51

  tick  مقایسه و بررسی میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در شاغلین زن و مرد کلینیک های مشاوره شهرستان یزد - صفحه:33-41

  tick  نقش سن و سابقه کار در خستگی، سلامت و بهزیستی اجتماعی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان حمل و نقل ریلی ایران - صفحه:19-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved