>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر مشارکت دولتی-خصوصی در ارائه و ارتقاء خدمات در نظام‌های سلامت  
   
نویسنده میرزایی هیوا ,برخورداری شورش ,شعربافچی زاده نسرین ,رضایتمند رضا ,اکبری فائزه
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1399 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:69 -79
چکیده    هدف: مشارکت دولتی-خصوصی می‌تواند منابع لازم را برای پیشگیری از بیماری‌ها، ارائه مراقبت‌های موثر و ارتقای سلامتی فرد و جامعه در اختیار نظام‌های سلامت قرار دهد. هدف انجام این پژوهش، مروری بر استفاده از مدل مشارکت خصوصی-دولتی در ارائه و ارتقاء خدمات سلامت بوده است تا گستره استفاده از‌ این مدل و موفقیت آن در نظام‌های سلامت مورد بررسی قرار گیرد.منابع اطلاعات و روش‌های‌ انتخابی برای مطالعه: این مطالعه به روش مروری و به‌صورت نقادانه انجام شد. در این مطالعه ترکیب کلید واژه‌های publicprivate partnership و health promotion یا health deliveryیا health improvement یا health service ‌یا health care services و یا providing health services بدون محدودیت زمانی در پایگاه‌های اطلاعاتی , isi , scopus pubmed, science direct sid, و magiran جستجو شد. تعداد 238 مقاله استخراج گردید و به صورت مرحله به مرحله مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: در نهایت 12 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه به‌دست آمد که پس از مرور مقالات مورد استفاده، 4 تم اصلی: مشارکت دولتی-خصوصی و پیشگیری، مشارکت دولتی-خصوصی و بیماری‌های عفونی و واگیر، مشارکت دولتی-خصوصی و بیماری‌های مزمن و مشارکت دولتی-خصوصی و ارائه خدمات درمانی و بالینی، طراحی و اطلاعات تحت این 4 تم تفکیک شد. نتیجه‌گیری: در‌جایی‌که مشارکت دولتی-خصوصی از حمایت دولت برخوردار بوده و سازمان‌دهی شده ‌باشد با موفقیت بیشتری عمل می‌کند. دراکثر مقالات میزان مشارکت بخش خصوصی و منافع آن مبهم بود. شفاف سازی بیشتر در تعاملات بین این 2 بخش سبب اعتماد بیشتر سیاست‌گذاران به مشارکت‌های دولتی-خصوصی می‌شود.
کلیدواژه مشارکت دولتی-خصوصی، خدمات سلامت، ارتقای سلامت، مرور نقادانه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, دانشکده پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان, مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, کمیته پژوهش‌های دانشجویان, ایران
پست الکترونیکی faeze.akbari14@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved