>
Fa   |   Ar   |   En
   استقلال قطب‌های علمی علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده کاظمی اصل سیامک ,جابری آزیتا ,صفرپور علیرضا ,فرخی مجیدرضا ,زرشناس لادن ,مهرابی مانوش
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1399 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:44 -59
چکیده    زمینه و هدف: قطب‌های علمی سازمان‌هایی هستند که در زمینه تخصصی خود فعالیت‌های شاخصی دارند. در این سازمان‌ها متخصصین مربوطه در حوزه‌ای ویژه فعالیت می‌کنند و این قابلیت را دارند که با استفاده از ابزارهای جدید و تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های خلاقانه، خدمات با کیفیت خود را ارائه نمایند و برای سازمان خود منافع مالی و بازگشت هزینه به همراه داشته باشند. ارتقای استقلال قطب‌ها نقش مهمی در رقابت پایدار آن‌ها در آینده دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین نظرات اعضای قطب‌های علوم پزشکی کشور در خصوص استقلال قطب‌های علمی انجام شد.روش پژوهش: این مطالعه به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوا از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی با 7 نفر از اعضای قطب‌های علمی علوم پزشکی کشور، صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. متن مصاحبه‌ها از طریق کد گذاری و تشکیل طبقات و زیر طبقات بررسی شدند و با استفاده از نرم افزار10 maxqda تحلیل شدند. یافته‌ها: براساس نظرات مشارکت کنندگان دستیابی به استقلال و اختیار قطب‌ها در کشور نیازمند یک سری پیش نیازها (من‌جمله اهداف، استراتژی‌ها) است. همچنین دارای ابعاد مشخص (ازجمله منابع مالی، انسانی) نیز می‌باشد. مشارکت کنندگان موانع و چالش‌هایی را برای استقلال قطب‌ها برشمردند (فرآیندهای بروکراتیک، عدم تفویض اختیار و غیره) و راهکارهایی را نیز به عنوان موارد راهگشا معرفی کردند (انجام ارزشیابی درونی و بیرونی، اعتباربخشی و غیره).نتیجه گیری: بر اساس مصاحبه‌ها و تحلیل صورت گرفته به نظر می‌رسد پیش از اعطای استقلال به قطب‌های علمی کشور لازم است مواردی چون پیش نیازها، مشخص نمودن ابعاد مورد نظر در استقلال قطب‌ها، مرتفع نمودن چالش‌های پیش رو و ارائه راهکارها مد نظر قرار گیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده پیش نویس آیین نامه استقلال قطب‌ها تنظیم شد که می‌تواند به عنوان راهنمایی در مسیر استقلال قطب‌های علمی مورد استفاده سیاستگذاران قرار بگیرد.
کلیدواژه سیاستگذاری سلامت، قطب‌های علمی علوم پزشکی، استقلال قطب‌های علمی، مطالعه کیفی
آدرس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, دانشکده پرستاری, مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه نگر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, مرکز تحقیقات گوارش و کبد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, مرکز تحقیقات علوم اعصاب, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, دانشکده پرستاری, مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه نگر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, دانشکده مجازی, گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی, ایران
پست الکترونیکی mehrabi.manoosh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved